• استرپ کشی .

  • جنس درجه یک کره .

  • در سه سایز .